Ogłoszenie o przetargu

Obraz

Wójt Gminy Dębowa Łąka

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lipnica gm. Dębowa Łąka.

1. Oznaczenie nieruchomości :

Działka nr 239/1 o powierzchni 0,5700 ha, budynek administracyjny o powierzchni 170,2m2 , boksy garażowe o powierzchni 495 m2, położone we wsi Lipnica.

2. Opis nieruchomości :

Nieruchomości położone są na działce nr 239/1, której powierzchnia wynosi 0,5700 ha. W skład kompleksu budynków wchodzi budynek administracyjny o powierzchni 170,2 m2, oraz boksy garażowe o łącznej powierzchni 495 m2. Budynek administracyjny, wymaga remontu wnętrza. Plac który znajduje się na działce, jest utwardzony i wyłożony płytami betonowymi. Całość jest ogrodzona,a w skład ogrodzenia wchodzi bramka wejściowa, oraz brama wjazdowa. Kompleks znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin, oraz drodze krajowej nr 15 Trzebnica- Ostróda, około 15 km od Wąbrzeźna, oraz 42 km od Torunia.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka, przyjętym uchwałą Nr 51/11 Rady Gminy Dębowa Łąka, w dniu 19 grudnia 2011 roku, wyżej wymienione nieruchomości znajdują się na terenie rozwoju działalności gospodarczej.

4. Informacje :

Szczegóły dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości, uzyskać można w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Dębowa Łąka w godzinach urzędowania, lub telefonicznie pod numerem telefonu (56) 6884910.

Strona BiP Urzędu Gminy Dębowa Łąka z ogłoszeniem o przetargu

Ogłoszenie o przetargu