Obwieszczenie

Zawiadamiam o wyłożeniu do konsulatacji społecznych "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębowa Łąka" oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębowa Łaka"

Obwieszczenie.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.