Instrukcja przekazywania zgłoszeń pomocnika/ów do ubezpieczeń w KRUS za pośrednictwem skrzynki ePUAP

W związku z licznymi pytaniami o sposób przesyłania dokumentów do KRUS za pomocą skrzynki podawczej ePUAP Kasa publikuje instrukcję tej procedury.

INSTRUKACJA