Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 12 września 2018r. w Toruniu została podpisana umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Dębowa Łąka na dofinansowanie projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin”. Beneficjentowi została przyznana pomoc w wysokości 500 000,00 zł tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrana została firma Bogumił Czerwiński Usługi w Budownictwie „PERSPEKTYWA”, Podgórz 17k, 87-300 Brodnica za cenę : 1 113 480,06 zł brutto. W dniu 07.03.2019r. została podpisana umowa z w/w Wykonawcą.


Dnia 12.03.2019r. przekazany został plac budowy w związku z realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin”. Firma Bogumił Czerwiński, Usługi w Budownictwie, „PERSPEKTYWA”, rozpoczęła praca związane z budową świetlicy.

1