Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące

87-207 Dębowa Łąka

Tel/fax. 56 6889147

e-mail biblioteka.debowa_laka@intera.pl

Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące kolejny raz otrzymała dofinansowanie z Biblioteki  Narodowej  na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1”. W   roku 2014  dotacja wynosi 3 214, 00 zł. Zgodnie z wymogami programu 1/3 przyznanej dotacji zostanie przeznaczona na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży.

Ponadto  Biblioteka pozyskała  dofinansowanie w  kwocie 3 000,00 zł  na zakup książek z  Programu Biblioteki Narodowej : Priorytet 2  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych. Celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowanie nawyków korzystania  z wiedzy  i informacji z szeroko rozumianej literatury. Zgodnie z umową zakupione zostaną lektury, literatura piękna oraz popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży zgodnie z potrzebami szkół naszej gminy.

(12-10-2014)Programy realizowane są  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Młodzi miłośnicy książek uczestniczyli w wycieczce do Torunia.                Członkowie  klubu ”Młodzi miłośnicy książek” uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Ponad 30 młodych ludzi udało się do kina aby obejrzeć film następnie wykorzystując słoneczną pogodę na spacer po starówce.
Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące

realizuje projekt w ramach konkursu grantowego ”Aktywna Biblioteka” Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące wzięła udział w konkursie grantowym “Aktywna Biblioteka”, który prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteka otrzymała dofinansowanie na projekt “Młodzi miłośnicy książek”. Projekt realizowany jest od stycznia do czerwca 2013 roku zarówno w GBP w Dębowej Łące jak również w Filii w Wielkich Radowiskach.

Projekt “Młodzi miłośnicy książek” skierowany jest do młodych użytkowników bibliotek- starsze klasy szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum. Jego głównym celem jest zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży oraz wzbogacenie i dostosowanie oferty biblioteki do potrzeb młodych mieszkańców gminy Celem jest także odpowiednie ukierunkowanie energii i pomysłowości młodych ludzi, rozbudzanie zainteresowań, pasji, aktywizacji twórczej na rzecz ich własnego rozwoju, środowiska lokalnego i biblioteki. Dla młodzieży biorącej udział w projekcie zaplanowano dwa warsztatowe spotkania autorskie, wspólny wyjazd do kina.

15 marca 2013r odbyły się warsztaty plastyczne, które przeprowadziła Pani Cecylia Szymańska – lokalna malarka. Miejscem spotkania była sala Urzędu Gminy w Dębowej Łące. W warsztatach brała udział młodzież z GBP w Dębowej Łące oraz z Filii z Wielkich Radowisk – 26 osób.

25 kwietnia 2013r. młodzież z klubu „Młodych miłośników książek” spotkała się z Kaliną Jerzykowską - autorką wierszy, powieści, piosenek, sztuk i scenariuszy teatralnych; entuzjastką teatru dziecięcego, polonistką, teatrologiem, dziennikarką (Radio Łódź i „Gazeta Wyborcza” w Łodzi).

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Bliższe informacje o harmonogramie udzielane są w bibliotekach.
Historia Biblioteki Publicznej w Dębowej ŁąceGminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące powstała w listopadzie 1949 roku. Posiada jedną Filię w Wielkich Radowiskach. Cały księgozbiór obejmuje 15 543 woluminy. Zbiory tworzą książki z zakresu literatury pięknej oraz popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bogaty księgozbiór podręczny oraz lektury.

Biblioteka oferuje również Alternatywne Materiały Biblioteczne: gry, zabawki edukacyjne, książki-zabawki, poradniki, płyty CD.

W 2010 roku zarejestrowano 344 czytelników, którzy wypożyczyli 4216 woluminów. Bibliotekę odwiedziło w ciągu w/w roku 5089 czytelników. Z Internetu i komputerów skorzystało 888 osób.

Biblioteka oprócz gromadzenia i opracowywania zbiorów prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną oraz promującą czytelnictwo. Organizowane są konkursy międzyszkolne, spotkania autorskie, pasowanie na czytelnika, lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, zajęcia w czasie wakacji oraz ferii, wycieczki , wystawy oraz cyklicznie: spotkania z uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące. głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”W Bibliotece można również skorzystać z usług kserograficznych, wydruków kolorowych i czarno-białych oraz z darmowego dostępu do Internetu.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące

87-207 Dębowa Łąka

Tel/fax. 56 6889147

e-mail biblioteka.debowa_laka@intera.pl

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek 8.00 – 16.00

Środa 8.00 – 16.00

Czwartek 9.00 – 17.00

Piątek 9.00 – 17.00

 

Filia w Wielkich Radowiskach

87-207 Dębowa Łąka

Tel. 56 6889378

e-mail bibliotekaspwr@interia.pl

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 7.00 – 15.00

Wtorek 7.00 – 15.00

Środa 7.00 – 15.00

Czwartek 7.00 – 15.00

Piątek 9 .00 – 17.00

онлайн игры решебник по физике губанов решебник по решебник английский для бакалавров агабекян справочник домашних телефонов курск гдз по гдз по русскому языку зеленина how to track cell phone numbers ссылка тут здесь sitemap онлайн Поиск гражданок Сиалис sitemap