Dotacja na likwidację azbestu

maj
28

Gmina Dębowa Łąka po raz pierwszy przystąpiła do programu likwidacji azbestu finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. Przyznana dotacja wyniesie ponad 33 tys. złotych. Dofinansowanie obejmie demontaż, utylizację i transport azbestu z pokryć dachowych na wysypisko odpadów szkodliwych.

Posted By admin czytaj więcej

Wiosenne ćwiczenia jednostek OSP

kw.
06

Wraz z nadejściem sezonu wiosennego rośnie liczba pożarów. 22 marca jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dębowa Łąka uczestniczyły w wiosennych ćwiczeniach zgrywających Gminnego Komendanta Straży Sławomira Szmytkowskiego w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną w Wąbrzeźnie.

Posted By admin czytaj więcej

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Obraz

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – rozdział 8a (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), uchwała Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 52, poz. 1020 z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębowa Łąka.

Nowa sala wiejska w Lipnicy

mrz.
26

Na terenie Lipnicy niedawno stanął nowy budynek. Realizowane jest tam bowiem kolejne zadanie inwestycyjne Gminy pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Lipnica”. W dniu 31.05.2011r. z Zarządem Województwa podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa wsi”.

Posted By admin czytaj więcej
Posted By admin czytaj więcej

Dowody wydane w 2002 r. tracą ważność!

mrz.
26

Wójt Gminy Dębowa Łąka przypomina, że w roku 2012 tracą ważność dowody osobiste wydane osobom dorosłym w 2002 r. oraz wydane osobom niepełnoletnim w 2007 r.

Posted By admin czytaj więcej

Pary na medal

mrz.
22

W piątek 10 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane przez Prezydenta RP. W tym roku sala była pełna - gościła aż 11 par. Wszystkim zaproszonym złożono gratulacje i najszczersze życzenia zdrowia i kolejnych szczęśliwych lat we dwoje.

Posted By admin czytaj więcej

"Na własne konto"

mrz.
21

W pierwszym tygodniu ferii grupa młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Dębowej Łące uczestniczyła w programie „Na własne konto”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Posted By admin czytaj więcej

Strony

Subscribe to Gmina Dębowa Łąka RSS