bip-logo

Będzie przebudowa kolejnej stacji uzdatniania wody

Duże dofinansowanie dla Gminy Dębowa Łąka ‼️. Wójt Gminy Dębowa Łąka – Stanisław Szarowski w dniu 14 grudnia podpisał umowę pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Dębowa Łąka na realizację operacji pn. „Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”. Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dębowa Łąka poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie wynosi do 100 %, maksymalnie 3 000 000,00 zł ‼️. Gmina posiada już gotową dokumentację projektową, dlatego zadanie zostanie zrealizowane już w 2023 roku.

Podpisanie umowy
Skip to content