bip-logo

Zabytki

 • Pomnik ponad 500 zamordowanych osób w Kurkocinie

  Pomnik upamiętnia miejsce straceń ponad 500 pomordowanych przez okupanta w październiku 1939 roku. W głębokich dołach przedwojennej żwirowni zostały pochowane zwłoki straconych na miejscu mieszkańców Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Kowalewa Pomorskiego, Brodnicy…

 • Kościół parafialny w Lipnicy

  Kościół bez wyraźnych cech stylowych orientowany, mu­rowany z cegły na kamiennej podmurówce, otynkowany. Prostokątny kor­pusu z kwadratową wieżą od zachodu i prezbiterium zamkniętym apsydą. Do ściany północnej i południowej prezbiterium…

 • Kościół parafialny w Niedźwiedziu

  Kościół wzniesiono pod koniec XIII w. Nawę i wieżę dobudowano w l. połowie XIV w. Obiekt był zniszczony w 1410 r. oraz w czasie wojny 13-letmej. Odbudowano go w połowie…

 • Kościół parafialny w Wielkich Radowiskach

  Kościół budowany w 1. pół. XIV w., przekształcany na przełomie XIV i XV w. Dolna, murowana część wieży dobudowana została prawdopodobnie w 1580 r., górna – drewniana – pochodzi z…

 • Kościół parafialny w Kurkocinie

  Kościół wzmiankowany był w 1414 r. Od 1667 do 1923 r. pełnił funkcję kościoła filialnego. Wzniesiony w 1. pół. XIV w., był kilkakrotnie przebudowywany i odnawiany. Gotycki, orientowany, murowany z…

Skip to content