bip-logo

Aktualności


 • Projekt SM – lepsze jutro

  W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ryńsk projektu objętego grantem „SM – lepsze jutro” Umowa  nr 12/IV/EFS/2020 na dofinansowanie projektu objętego grantem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu […]

 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurkocin w km od 0+000 do km 0+098 na działce drogowej nr 301

  Gmina Dębowa Łąka informuje o rozpoczęcie zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurkocin w km od 0+000 do km 0+098”. Zakres prac obejmuje : prace geodezyjne, prace ziemne, prace […]

 • Remont drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące

  Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o odbiorze końcowym zadania pn. “Remont drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące”. Zakres prac obejmował dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami na istniejącej […]

 • “Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 0+990”

  Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o odbiorze końcowym zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 0+990” zrealizowanego w zakresie końcowym […]

 • Samorządność czyli solidarność w praktyce

  Z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu odbyło się w Toruniu VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe. Tematem przewodnim jest trzydziestolecie samorządu terytorialnego. Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego gościem spotkania jest […]


Skip to content