bip-logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


  • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego […]

  • Podprogram 2020

    Informujemy, że od 12.10.2020 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2020. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (kryterium sytuacyjne) […]


Skip to content