bip-logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 • POPŻ20_Logo

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach…

 • POPŻ20_Logo

  Zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020.

  W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik…

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego…

 • Podprogram 2020

  Informujemy, że od 12.10.2020 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2020. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (kryterium sytuacyjne)…

Skip to content