bip-logo

Czyste powietrze

W Gminie Dębowa Łąka znajduje się punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

W punkcie uzyskasz informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu oraz wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Osobą odpowiedzialną za działania związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Dębowa Łąka jest Michał Zasadowski.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest  poprawa jakości  powietrza  oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności  energetycznej  budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze”  znajdą Państwo na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

Poziom dofinansowania można wstępnie wyliczyć na stronie programu: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ 

Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Toruniu : https://portal.wfosigw.torun.pl/wfosigw

Nazwa Gminyliczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]liczba zawartych umów [szt.]liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]kwota wypłaconych dotacji [zł]
Dębowa Łąka (gmina wiejska)1089955 1 411 792,85
Skip to content