bip-logo

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

flaga i godło

Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski w dniu 21.08.2023r. dokonał odbioru promes na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach programu zrealizowane zostaną następujące zadania :

1. Wykonanie chodnika wokół kościoła parafialnego w Wielkich Radowiskach, kwota dofinansowania : 117 000,00 zł

2. Wykonanie projektu budowlanego izolacji przeciwilgociowej oraz samych izolacji wraz z remontem i odtworzeniem posadzki kościoła parafialnego w Dębowej Łące, kwota dofinansowania : 490 000,00 zł

3. Opracowanie ekspertyzy dot. stanu technicznego oraz prace zabezpieczające pęknięcia konstrukcji kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kurkocinie, kwota dofinansowania : 490 000,00 zł.

Odbiór promes
Skip to content