bip-logo

Boisko do tenisa ziemnego w Dębowej Łące już gotowe

PROW

Zadanie pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego” w miejscowości Dębowa Łąka dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, zostało zakończone. Całkowita wartość inwestycji wyniosła : 233 700,00 zł brutto, natomiast dofinansowanie w wysokości nie większej niż : 57 151,00 zł brutto.

Odbiór boiska do tenisa
Boisko do tenisa ziemnego
Boisko do tenisa ziemnego
Tablica informacyjna
Skip to content