bip-logo

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2023

Urząd Gminy w Dębowej Łące złożył wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2023”. Wniosek obejmuje dofinansowanie zadania pn. „Renowacja Pomnika Pomordowanych w Kurkocinie wraz z kapliczką oraz terenem przyległym. Wnioskowana kwota pomocy wynosi : 54 640,00 zł. Ogłoszenie wyników naboru przez organizatora planowane jest na grudzień bieżącego roku.

Skip to content