bip-logo

Naprawa dróg gminnych nr 070603C, 070602C, 070604C w miejscowości Dębowa Łąka – Etap II – zakończona

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o zakończeniu realizacji zadania wspólnego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy pn. „Naprawa dróg gminnych nr 070603C, 070602C, 070604C w miejscowości Dębowa Łąka – ETAP II”. W ramach zadania naprawione zostały odcinki o łącznej długości około 950 metrów. Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła : 51 118,80 zł brutto, a udział środków związanych z funduszem leśnym wyniósł kwotę : 50 000,00 zł brutto. Przedsięwzięcie ma na celu osiągnięcie parametrów technicznych poprawiających jej użytkowanie przez lokalną społeczność oraz umożliwiających przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej. We wrześniu wykonany został już pierwszy etap zadania, który polegał na naprawie około 650 metrów dróg a wartość dofinansowania wyniosła : 35 000,00 zł brutto.

Naprawa drogi
Naprawa drogi
Skip to content