bip-logo

Odbiór promesy na modernizację infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo, Piątkowo i Wielkie Radowiska

W dniu 13.06.2022r. w Toruniu, Zastępca Wójta Mateusz Rutkowski dokonał odbioru promesy na modernizację infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo, Piątkowo i Wielkie Radowiska. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo na działkach nr 47/1 część, 147, Piątkowo na działkach nr 57 i 56/1 oraz Wielkie Radowiska na działce nr 388 część o łącznej długości około 2 kilometrów, polegająca na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości do 5 metrów, składającej się z warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej o łącznej grubości od 8 do 10 centymetrów, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego – warstwa o grubości 25 centymetrów. W pasie dróg zostaną wykonane utwardzone pobocza, zjazdy, oznakowanie, przebudowane przepusty oraz kanały technologiczne. Dofinansowanie zadania w kwocie do : 4.750.000,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Odbiór promesy
Odbiór promesy
Skip to content