bip-logo

Przebudowa części dróg gminnych nr 070614C oraz nr 070615C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+990.

flaga i godło

Gmina Dębowa Łąka informuje o uzyskaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizacją zadania pn. “Przebudowa części dróg gminnych nr 070614C oraz nr 070615C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+990”. Poziom dofinansowania wynosi 50 % środków kwalifikowalnych co stanowi kwotę do : 572 326,00 zł brutto.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej o długości 990 metrów i szerokości jezdni zmiennej od 4,50 do 5,0 metrów. Planowany zakres prac przewiduje m.in roboty przygotowawczo – odwodnieniowe takie jak prace pomiarowe, mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy oraz drogowo – nawierzchniowe takie jak wyprofilowanie podłoża, zagęszczenie, poszerzenie pasa drogowego i wykonanie nowej nawierzchni. Wykonany zostanie również peron przy przystanku komunikacji zbiorowej oraz ciąg pieszy o szerokości 2 metrów.

Wykonawcą zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została firma Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. spółka komandytowa. Wartość robót budowlanych : 710 509,41 zł brutto.

Skip to content