bip-logo

Renowacja Pomnika Pomordowanych w Kurkocinie wraz z kapliczką oraz terenem przyległym

Flaga i godło

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gmina Dębowa Łąka podpisała umową na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja Pomnika Pomordowanych w Kurkocinie wraz z kapliczką oraz terenem przyległym” w ramach programu rządowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Przyznane środki finansowe wynoszą : 30 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy to : 7 500,00 zł. Zadanie będzie polegało na renowacji pobudowanego w 1997r. pomnika wraz z kapliczką i terenem przyległym w skład prac wejdzie m.in. przygotowanie a następnie pomalowanie bramy wejściowej, ogrodzenia, uzupełnienie ubytków przy cokołach, odmalowanie masztu, usługa kamieniarska ( renowacja pomnika ), konserwacja krzyża drewnianego, wyczyszczenie całej powierzchni polbruku wraz z częściowym przełożeniem, wykonanie elewacji zewnętrznej na ścianach kaplicy, odmalowanie wnętrza kaplicy, zmiana pokrycia dachowego, uzupełnienie ubytków, zakup halogenów solarnych, zakup tablicy informacyjnej oraz wymiana kamienia ozdobnego. Planowany termin zakończenia zadania : 31.10.2023r.

Pomnik w Kurkocinie

Trwają prace związane z realizacją zadania

Kapliczka
Pomnik
Pomnik
Tablica

Informujemy o zakończeniu realizacji zadania pn. „Renowacja Pomnika Pomordowanych w Kurkocinie wraz z kapliczką oraz terenem przyległym” w ramach programu rządowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Ostateczna kwota dofinansowania wyniosła : 28 258,80 zł, natomiast całkowita wartość zadania : 35 323,51 zł brutto. Zadanie polegało na renowacji pobudowanego w 1997r. pomnika wraz z kapliczką i terenem przyległym m.in. przygotowanie a następnie pomalowanie bramy wejściowej, ogrodzenia, uzupełnienie ubytków przy cokołach, odmalowanie masztu, usługa kamieniarska ( renowacja pomnika ), konserwacja krzyża drewnianego, wyczyszczenie całej powierzchni polbruku wraz z częściowym przełożeniem, wykonanie elewacji zewnętrznej na ścianach kaplicy, odmalowanie wnętrza kaplicy, zmiana pokrycia dachowego, uzupełnienie ubytków, zakup halogenów solarnych, zakup tablicy informacyjnej oraz wymiana kamienia ozdobnego.

Pomnik pomordowanych
Pomnik pomordowanych
Skip to content