bip-logo

Rozpoczęcie prac drogowych w Małym Pułkowie

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o rozpoczęciu prac drogowych związanych z realizacją zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 0+990. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości 990 metrów i szerokości jezdni zmiennej od 4,5 metra do 5,0 metrów. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Termin realizacji do dnia : 30.08.2020r. Wartość robót budowlanych : 1 087 980,65 zł brutto. Wykonawcą zadania jest firma STRABAG Sp. z o.o.

Zabezpieczenie terenu budowy
Przygotowanie terenu budowy
Początek prac budowlanych
Przygotowanie terenu budowy
Skip to content