bip-logo

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat WĄBRZESKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie przygotowanych przez nas materiałów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców:

1.      PLAKAT I INFORMATOR: prezentujące dostępność i zakres nieodpłatnych świadczeń ustawowych oraz E-PLANSZE dot. systemu NPP, NPO i M – do udostępnienia na stronie www lub do wydruku i umieszczenia w miejscu ogólnodostępnym, np. na tablicy ogłoszeniowej. (do pobrania TUTAJ)

  • ANIMACYJNE FILMIKI EDUKACYJNE: zamieszczone na platformie Youtube
  • mediacja:
  • prawo konsumenckie:

Ponadto zachęcamy do śledzenia:

naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa

oraz dedykowanej dla Powiatu podstrony internetowej.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu.

Skip to content