bip-logo

Ważna informacja związana z budową infrastruktury światłowodowej na terenie Gminy Dębowa Łąka

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż budowana jest infrastruktura światłowodowa na terenie Gminy Dębowa Łąka. Jest to projekt Ministerstwa Energetyki i Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Region Kujawsko – Pomorski”. Tut. Urząd Gminy nie brał udziału w rozmowach na temat przyłączania poszczególnych posesji do szybkiej sieci światłowodowej. W 2020r. ukończony został etap I – przyłączenia do sieci szkół z terenu Gminy. Aktualnie trwają prace końcowe etapu II polegające na budowie sieci do gospodarstw domowych zlokalizowanych w centrach wsi. Planowany jest następny tj. III etap ( rozpoczęcie w 2022r. zakończenie w 2023r. ). Osoby chętne mogą pod poniższymi linkami zgłosić zapotrzebowanie na doprowadzenie światłowodu : https://bip.uke.gov.pl/zapotrzebowania/zglos-zapotrzebowanie/ lub https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ . Równolegle można sprawdzić dostępność adresów na stronie nexera.pl lub wysłać zapytanie na : zapytaj@nexera.pl . Informacje na temat tego czy dany adres znajduje się w zasięgu budowanej sieci uzyskać można na stronie internetowej : https://www.nexera.pl/pl w zakładce mieszkańcy. Powyższe informacje zostały przekazane do tut. Urzędu przez firmę IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o. Łódź – główny wykonawca sieci światłowodowej. Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy pod numerami telefonów : 56 688 49 29 lub 56 688 49 18.

Skip to content