bip-logo

Wiadomość dot. koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla właścicieli działek w sołectwach : Dębowa Łąka, Niedźwiedź, Łobdowo, Kurkocin oraz Wielkie Pułkowo.

Urząd Gminy w Dębowej Łące w związku z ustawą z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, uniemożliwiającą budowę budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami ( całkowita wysokość elektrowni wiatrowej ) oraz zapisem w/w ustawy umożliwiającej sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w okresie 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, prosi właścicieli gruntów położonych w pobliżu turbin wiatrowych ( odległości około 2000 metrów ), chcących przeznaczyć swoje działki pod zabudowę mieszkaniową lub zabudowę zagrodową o złożenie wniosku o weryfikację możliwości ujęcie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( wniosek w załączeniu ). Możliwość złożenia wniosku dot. właścicieli działek położonych w miejscowościach : Dębowa Łąka, Niedźwiedź, Łobdowo, Kurkocin, Wielkie Pułkowo. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przystąpieniem oraz ujęciem wskazanej działki w miejscowym planie zagospodarowania. Ujęcie działki w miejscowym planie uzależnione jest od położenia działki, klasy gruntu oraz innych czynników wynikających m.in. z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie o ochronie gruntów  rolnych i leśnych oraz innych przepisów niezbędnych do przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wniosek należy złożyć do dnia 27.04.2020r. elektronicznie na adres : sekretariat@ugdl.pl  lub zamieścić w skrzynce podawczej, znajdującej się przed Urzędem Gminy w Dębowej Łące. Na wniosku prosimy również o podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail.

Skip to content