bip-logo

100 – lecie OSP Kurkocin

Dnia 25.06.2022r. odbyły się uroczystości związane z 100-leciem istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurkocinie. W 1922 roku mieszkańcy wsi Kurkocin założyli straż ogniową, której kontynuatorem jest obecna Ochotnicza Straż Pożarna. Naczelnik jednostki Dariusz Stachulak przedstawił rys historyczny jednostki w którym znalazły się informacje m.in o pierwszym założycielu tj. kowalu Obremskim oraz pierwszej remizie mieszczącej się w drewnianym budynku obok kuźni. Ochotnicza Straż Pożarna w Kurkocinie od roku 2011 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego a jej działalność obejmuje również teren całego powiatu wąbrzeskiego. Dzięki zaangażowaniu druhów jednostki oraz władz gminy w ostatnich latach udało się m.in dokończyć przebudowę remizy jak i dokonać zakupu nowego średniego wozu ratowniczo gaśniczego na podwoziu Volvo.

Uroczystości 100 -lecia rozpoczęły się od mszy świętej sprawowanej przez kapelana straży Księdza Piotra Rutkowskiego, proboszcza parafii Kurkocin oraz Łobdowo. Świecka część uroczystości rozpoczęła się od powitania zebranych gości, przemówienia Prezesa OSP Kurkocin – Zenona Stachulaka oraz zaproszonych gości.

Po zakończeniu części oficjalnej, druhowi zaprosili zebranych gości na poczęstunek w świetlicy wiejskiej.

Samorząd Gminy Dębowa Łąka na uroczystości reprezentował Zastępca Wójta – Mateusz Rutkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Jan Maciejewski.

W imieniu samorządu Gminy Dębowa Łąka życzymy dalszych sukcesów w realizacji przyjętych celów i zadań, bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akacji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką, a pełniona służba będzie źródłem osobistej satysfakcji i powodem do dumy.

Uroczyste odznaczenie OSP
Uroczyste odznaczenie OSP
Uroczyste odznaczenie druhów
Uroczyste odznaczenie druhów
Przekaz listu gratulacyjnego
Przekazanie listu gratulacyjnego
Uczestnicy uroczystości
Uczestnicy uroczystości
Skip to content