bip-logo

„SENIOR+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”

Gmina Dębowa Łąka realizując cele polityki skierowanej do osób w wieku senioralnym zaplanowała zorganizowanie czasu wolnego Seniorom, mieszkańcom Gminy Dębowa Łąka – zakładano wzmożenie aktywności fizycznej jak również intelektualnej i umysłowej. Zadaniem tych działań, jest zwrócenie uwagi seniorów na jakość życia w wieku senioralnym, na sposoby kształtowania relacji międzyludzkich i międzypokoleniowych oraz sposoby zachowania dobrych relacji w społeczeństwie a także jak najdłużej trwającej aktywności fizycznej. Gminę Dębowa Łąka zamieszkuje 3185 osób, Grupa osób w wieku od 60-70 lat liczy 362 osoby (co stanowi 11% populacji Gminy), Grupa osób w wieku 71 lat powyżej liczy 318 osób co stanowi 10% populacji Gminy). Działania skierowane do Seniorów z terenu Gminy są realizowane w Klubie Seniora, który został zorganizowany w budynku położonym w Lipnicy. Budynek został gruntownie wyremontowany i stanowi mienie Gminy Dębowa Łąka. Budynek posiada parter i piętro, wyposażony jest w windę dla osób, które mają trudności z wejściem po schodach. Powierzchnia użytkowa parteru wynosi 215 m2. Na potrzeby działania Klubu Senior + wykorzystano również pomieszczenia na I piętrze o pow. 55 m2.

W ramach realizacji Porozumienia Nr 5/2022/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+” z dn. 28.05.2022 r. założono zakup wyposażenia wg przewidywanej kalkulacji kosztów. Zadanie zostało wykonane w całości przez Zleceniobiorcę.

Zgodnie z Porozumieniem Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 152.140,00 zł, natomiast środki własne Gminy przeznaczone na realizacje tego zadania wyniosły 38.035,00 zł co łącznie daje kwotę: 190.175,00 zł.

Zgodnie z założeniami Programu kwotę przeznaczono na zakup różnego rodzaju wyposażenia służącego do realizacji celów działania Klubu SENIOR+, zakupiono m.in.

– sprzęt AGD;

– sprzęt RTV;

– urządzenia do rehabilitacji i krioterapii;

– sprzęt IT;

– meble;

– wyposażenie do rękodzieła i różnych prac manualnych;

W utworzonym ośrodku dla seniorów zaplanowano 25 miejsc. Zgodnie z wytycznymi powierzchnia pomieszczeń pozwala na zwiększenie liczby osób objętych wsparciem. Jest to pierwszy ośrodek wsparcia dla Seniorów na terenie Gminy Dębowa Łąka. Z uwagi na olbrzymie zapotrzebowanie opieką objęto 35 osób. Gmina prowadziła samodzielnie Klub Seniora. Dokonano zakupów ujętych w planie przedsięwzięcia z wykorzystaniem dotacji otrzymanej w ramach Porozumienia 5/2022/K . Gmina Dębowa Łąka prowadziła usługi dla seniorów finansując je ze środków własnych. Są to usługi edukacyjne: (nauka obsługi rożnego rodzaju urządzeń RTV, AGD, nauka korzystania ze sprzętu komputerowego, internetu, smartfonów); usługi kulturalno – oświatowe: propagowanie literatury pięknej i prozy (zajęcia bibliotekarskie), spotkania z malarzem, psychoterapeutami, psychologami; usługi sportowo – rekreacyjne: masaże, ćwiczenia, regularne treningi dostosowane do możliwości uczestników zajęć; usługi wspierające umiejętności manualne i twórcze uczestników (rękodzieło, plastyka, malarstwo, hafciarstwo, krawiectwo); Stworzono seniorom możliwość działania na rzecz społeczności lokalnej we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, Drużyną Harcerską

(Dożynki Gminne, kiermasz charytatywny) przez co zostali zaktywizowani społecznie poprzez współpracę międzypokoleniową).

Wyposażenie obiektu
Wyposażenie obiektu
Wyposażenie obiektu
Wyposażenie obiektu
Wyposażenie obiektu
Wyposażenie obiektu
Wyposażenie obiektu
Wyposażenie obiektu
Wyposażenie obiektu
Wyposażenie obiektu
Wyposażenie obiektu
Wyposażenie obiektu
Wyposażenie obiektu
Skip to content