bip-logo

Senior + moduł I

W dniu 31.08.2022r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a firmą NEO-SYSTEM z Brodnicy na realizację zadania pn. zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior + moduł I. W ramach zadania dostarczonych zostanie 10 szt. laptopów, oprogramowania biurowe oraz urządzenie wielofunkcyjne z przeznaczeniem do użytku w domu dziennego pobytu w miejscowości Lipnica. Wartość umowy : 54 993,30 zł brutto. Termin dostawy : 60 dni od dnia podpisania umowy.

Skip to content