bip-logo

„Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 14.03.2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a firmą Usługi w Budownictwie, „PERSPEKTYWA” z Brodnicy na wykonanie zadania pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach.

Zadanie obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 765,93 m2, budynek dwukondygnacyjny – nie podpiwniczony, bez poddasza użytkowego, konstrukcja sali ramowa z elementów prefabrykowanych, wypełniona murem z bloczków gazobetonowych marki 500 na spoinie klejonej, docieplona styropianem gr. 15 cm, konstrukcja części socjalnej murowana o stropach z płyt kanałowych, dach dwuspadowy ocieplony wełną mineralną gr. 200 mm z wyprawą zewnętrzną utwierdzoną do konstrukcji, instalacja wodno – kanalizacyjna oraz c.o. z piecem na olej opałowy o mocy ok. 280 kW, wentylacja mechaniczna i instalacja elektryczna.

Wartość robót budowlanych wynosi : 3 167 110,68 zł brutto. Termin wykonania zadania do dnia : 31.07.2020r.

Rozpoczęcie prac przygotowawczych
Rozpoczęcie prac przygotowawczych
Plac na którym powstanie sala sportowa
Plac na którym powstanie sala sportowa
Prace budowlane
Prace budowlane

W dniu 20.09.2019r. komisja odbiorowa składająca się z przedstawicieli Urzędu Gminy w Dębowej Łące, Inspektora Nadzoru oraz Właściciela i jednocześnie Kierownika budowy, dokonała częściowego odbioru robót budowlanych ( część I, etap I ), operacji pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach. Zgodnie z odbiorem wykonane zostały : pracy przygotowawcze ( 100 % ), prace związane z przebudową ( 100 % ), fundamentowanie – ławy fundamentowe wraz ze stopami ( 100 % ), ściany przyziemia ( 100 % ), częściowo wykonano m.in : ściany piętra, elementy prefabrykowane sali, konstrukcję stalową dachu, przełożenie wodociągu. Wartość odebranych robót wyceniona na : 808 800,24 zł brutto.

Trwające prace budowlane
Trwające prace budowlane
Trwające prace budowlane
Trwające prace budowlane

W dniu 12.12.2019r. dokonano kolejnego częściowego odbioru robót o wartości : 746 585,02 zł brutto. W odbioru wykonano m.in : pokrycie dachowe, orynnowanie, stolarkę drzwiową zewnętrzną i okienną, ściany działowe, instalację drenażu wody deszczowej, częściowo : instalację wody, kanalizację sanitarną, konstrukcję stalową dachu , ściany piętra, elementy prefabrykowane sali.

Gmina Dębowa Łąka w dniu 18.12.2019r. podpisała umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim na przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie : 500 000,00 zł brutto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”.

Jedno z pomieszczeń w budowanej sali
Jedno z pomieszczeń w budowanej sali
Wnętrze sali sportowej
Wnętrze sali sportowej

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż mimo panującej pandemii, przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, w dniu 03.04.2020 r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych na zadaniu pod nazwą : „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”. Wartość robót będących przedmiotem odbioru wynosi : 647 507,17 zł brutto. W ramach prac wykonano m.in : docieplenie ścian nadziemia, częściowo tynki wewnętrzne, posadzki, sufity, instalację c.o., instalację wentylacji mechaniczne, instalacje wewnętrzne elektryczne oraz instalacje odgromową. Planowany termin zakończenia inwestycji : 31.07.2020r. Zadanie to dofinansowane jest z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie : 500 000,00 zł brutto.

Prace na elewacji sali sportowej.
Sala sportowa
Obiekt sali sportowej od frontu
Sala sportowe

W dniu 01.06.2020r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”. W ramach odbioru wykonano częściowo m.in : sufity podwieszane, posadzki, tynki wewnętrzne, cokół wokół sali, utwardzenie, zagospodarowanie terenu, instalacja wody, kanalizacja sanitarna, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej, elementy instalacji elektrycznej. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w Umowie oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym i dokumentacją projektową. Wartość robót będących przedmiotem odbioru wyniosła : 647 507,18 zł brutto. Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach.

Wnętrze sali sportowej
Wnętrze sali sportowej

Gmina Dębowa Łąka informuje o uzyskaniu kolejnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Wielkich Radowiskach”. W dniu 17 lipca 2020r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na udzielenie pomocy finansowej.

Fot. Szymon Zdziebo/tarantoga.pl dla UMWK-P.
Fot. Szymon Zdziebo/tarantoga.pl dla UMWK-P.

Gmina Dębowa Łąka informuje o końcowym odbiorze robót budowlanych w dniu 12.08.2020r. na zadaniu pod nazwą „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą w dniu 14.03.2019r. umową w terminie do dnia 31.07.2020r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła : 3 167 110, 68 zł brutto. Wykonawcą zadania była firma Usługi w Budownictwie „PERSPEKTYWA” z Brodnicy. W odbiorze końcowym zadania uczestniczyli Przedstawiciele Zamawiającego : Wójt Gminy Dębowa Łąka – Stanisław Szarowski, Kierownik Referatu Rolnictwa, Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Stanisław Skocki, Podinspektor Referatu Rolnictwa, Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Mateusz Rutkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach – Ewa Przedpełska, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Inspektor Nadzoru oraz Właściciel i Kierownik budowy firmy „PERSPEKTYWA”. Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach.

Zadanie obejmowało budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 765,93 m2, budynek dwukondygnacyjny – nie podpiwniczony, bez poddasza użytkowego, konstrukcja sali ramowa z elementów prefabrykowanych, wypełniona murem z bloczków gazobetonowych marki 500 na spoinie klejonej, docieplona styropianem gr. 15 cm, konstrukcja części socjalnej murowana o stropach z płyt kanałowych, dach dwuspadowy ocieplony wełną mineralną gr. 200 mm z wyprawą zewnętrzną utwierdzoną do konstrukcji, instalacja wodno – kanalizacyjna oraz c.o. z piecem na olej opałowy o mocy ok. 280 kW, wentylacja mechaniczna i instalacja elektryczna.

Zadanie dofinansowane zostało dzięki pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.  

Wybudowanie sali sportowej poprawi w dużym stopniu poziom wychowania fizycznego w szkole.

Sala sportowa
Sala sportowa
Sala sportowa
Sala sportowa
Sala sportowa
Sala sportowa
Wnętrze sali wraz z wyposażeniem
Wnętrze sali wraz z wyposażeniem
Wnętrze sali wraz z wyposażeniem
Wnętrze sali wraz z wyposażeniem
Wyposażenie sali sportowej
Wyposażenie sali sportowej
Pomieszczenie w budynku nowej sali sportowej
Pomieszczenie w budynku nowej sali sportowej
Skip to content