bip-logo

Budowa sieci wodociągowej spinającej stację uzdatniania wody Wielkie Radowiska ze stacją uzdatniania wody w Łobdowie.

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje, iż w dniu 22.03.2021r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej spinającej stację uzdatniania wody Wielkie Radowiska ze stacją uzdatniania wody w Łobdowie. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite. Wartość robót budowlanych wyniosła : 53 628,00 zł brutto. Zadanie polegało m.in na wybudowaniu sieci wodociągowej o łącznej długości 428,50 metrów z rur PVC, zamontowaniu hydrantu oraz zasuw kołnierzowych. Odcinek wodociągu pod ciekiem Warzonka wykonany został przewiertem i zabezpieczony rurą ochronną. Zrealizowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo związane z dostawami wody w przypadku wystąpienia awarii stacji.

Skip to content