bip-logo

“Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin”

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 12 września 2018r. w Toruniu została podpisana umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Dębowa Łąka na dofinansowanie projektu pn. “Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin”. Beneficjentowi została przyznana pomoc w wysokości 500 000,00 zł tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonania robót budowlanych, wybrana została firma Usługi w Budownictwie “PERSPEKTYWA” za cenę : 1 113 480,06 zł brutto. W dniu 07.03.2019r. została podpisana umowa z w/w Wykonawcą.

Teren na którym wybudowana zostanie świetlica wiejska
Teren na którym wybudowana zostanie świetlica wiejska

W dniu 12.03.2019r. przekazany został plac budowy Wykonawcy w związku z realizacją zadania pn. “Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin”. Firma Usługi w Budownictwie “PERSPEKTYWA”, rozpoczęła prace związane z budową świetlicy.

Prace budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej
Prace budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej
Prace budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej
Prace budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej
Wnętrze budowanej świetlicy
Wnętrze budowanej świetlicy
Postęp prac budowlanych
Postęp prac budowlanych

W dniu 28.06.2019r. dokonano częściowego odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. “Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurkocin”. Wartość odebranych robót : 467 825,78 zł brutto. W ramach odbioru częściowego wykonano m.in : prace przygotowawcze, fundamentowanie, ściany przyziemia, konstrukcja dachu, stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna, ściany działowe, sieć wodociągowa z przyłączami, przyłącze kanalizacji sanitarnej, rozdzielnia, WLZ.

Postęp prac budowlanych
Postęp prac budowlanych
Skip to content