bip-logo

Ćwiczenia obronne

W dniu 13 grudnia odbyły się ćwiczenia obronne powiatu wąbrzeskiego, podczas których odbyła się gra decyzyjna polegająca na przedstawieniu propozycji organizacji działań w sferze kierowania obroną i współdziałania przez ćwiczących. Podczas gry Gmina Dębowa Łąka reprezentowana była przez Zastępcę Wójta Mateusza Rutkowskiego oraz Pracownika Urzędu do spraw zarządzania kryzysowego Magdalenę Zielińską.

https://www.wabrzezno.pl/6064,bezpieczenstwo-ostrzezenia?tresc=38678

Skip to content