bip-logo

Czasowe zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych.

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje, że dnia 5 listopada 2021 r. od godziny 12:00
nastąpi całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych.
Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów
osobistych oraz przyjmowanie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego możliwe
będzie do godziny 11:30.
Wynika to z potrzeby bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie
dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Skip to content