bip-logo

„Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Radowiska”

Gmina Dębowa Łąka w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w dniu 12.12.2019r. podpisała umowę z Wykonawcą wybranym w postępowaniu firmą DOM-PLAST z Golubia – Dobrzynia na wykonanie zadania pn. „Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Radowiska”. Wartość robót budowlanych : 286 190,94 zł brutto. Termin wykonania do dnia : 15.04.2020r.

Zadanie obejmuje dobudowę do istniejącej świetlicy wiejskiej budynku garażowego, parterowego, bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej 91,10 m2. Konstrukcja murowo – ramowa z bloczków gazobetonowych. Dach jednospadowy kryty płytą kanałową docieploną styropapą gr. 15 cm. Główne ściany budynku projektowanego zostaną wykonane z bloczków z betonu komórkowego marki 600, gr. 24 cm na spoinie klejonej.

Prace związane z dobudową garażu
Prace związane z dobudową garażu
Prace związane z dobudową garażu
Prace związane z dobudową garażu

W dniu 10.02.2020r. dokonano odbioru częściowego robót budowlanych na zadaniu pn. „Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Radowiska”. Wartość robót będących przedmiotem zamówienia wynosi : 188 006,23 zł brutto. Komisja nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach.

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Radowiska”. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła : 286 190,94 zł brutto. W ramach zadania dobudowano do istniejącej świetlicy wiejskiej budynek garażowy, parterowy, bez podpiwniczenia, o powierzchni użytkowej 91,10 m2. Konstrukcja murowo – ramowa z bloczków gazobetonowych. Dach jednospadowy kryty płytą kanałową docieploną styropapą gr. 15 cm.

Front garażu
Front garażu
Tył oraz bok garażu
Dobudowany garaż
Wnętrze garażu
Wnętrze garażu
Skip to content