bip-logo

Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest

Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1 Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotacja udzielona została w kwocie 48 402,90 zł. Dotacja rozliczona zostanie w formie refundacji poniesionych kosztów z uwzględnieniem maksymalnego kosztu jednostkowego w wysokości 700 zł/Mg.

Skip to content