bip-logo

Dofinansowanie na budowę ogródka jordanowskiego przyznane !!!

Kolejne dofinasowanie przyznane Gminie Dębowa Łąka ‼️. Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski w dniu 27 stycznia podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska”. Dofinansowanie możliwe jest dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowanie wynosi : 81 457,00 zł jednak nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Roboty związane z budową ogródka jordanowskiego są już na ukończeniu, gdyż już wcześniej podjęta została decyzja o realizacji zadania z środków budżetu gminy. Wartość robót budowlanych wynosi : 137 343,03 zł brutto. Decyzja o realizacji zadania mimo początkowego braku zapewnienia środków zewnętrznych okazała się słuszna i już od wiosny mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy.

Skip to content