bip-logo

Dofinansowanie na remont drogi

Znamy wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie pn. „Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące”, znalazło się na liście podstawowej z dofinansowaniem w wysokości 804 593,00 zł. Na liście rezerwowej znalazło się zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowa Łąka na działce nr 425 od km 0+000 do 0+277” z dofinansowaniem w wysokości 503 193,00 zł.

Skip to content