bip-logo

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

flaga i godło

Gmina Dębowa Łąka otrzymała wstępne promesy na realizację dwóch zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie pn. Modernizacja poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące uzyskało dofinansowanie w wysokości : 4 370 000,00 zł. przy szacunkowej wartości inwestycji : 4 600 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wymianę orurowania technologicznego wraz z wszystkimi urządzeniami technologicznymi, modernizację budynku stacji tj. prace termomodernizacyjne, ułożenie płytek, prace tynkarskie, malarskie. Planowana jest budowa zbiornika zapasowego wody pitnej wraz z rurociągami, wymiana obudów studni głębinowych wraz z wymianą pomp i wymianą rurociągów tłocznych, wymiana zewnętrznych rurociągów łączących stację z wodociągiem gminnym, wymianę okablowania, szaf sterowniczych wraz z montażem monitoringu kontrolnego oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem dróg wewnętrznych na terenie stacji. Planuje się również montaż instalacji fotowoltaicznej oraz automatyzację stacji.

Zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości Niedźwiedź. Dofinansowanie w wysokości do 2 000 000,00 zł przy przewidywanej wartości zadania 2 105 300,00 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 070607C położonej na działce nr 150/1 w miejscowości Niedźwiedź na długości około 1250 metrów o szerokości do 5 metrów.

Skip to content