bip-logo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 18 lipca 2019 r.. podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00665-6935-UM0211090/18 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na operację pn. “ Wyposażenie ogólnodostępnych ośrodków mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa na terenie Gminy Dębowa Łąka”. Umowa została zawarta w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy Beneficjentowi zostanie przyznana pomoc w wysokości 31 815,00zł, jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W ramach operacji zakupiono:

– 3 Kuchnie elektryczne 6-cio palnikowe z piekarnikiem,

– 1 Szafę chłodniczą,

– 1 Zmywarkę,

– 1 rzutnik,

– 1 Ekran projekcyjny,

– 4 Gabloty na puchary,

– 8 Warników,

– Zastawę stołową,

– 4 stoły do kuchni,

– 3 sztalugi,

– 9 Tablic korkowych,

– 2 Wieszaki,

– 2 Mikrofalówki,

– Sztućce.

Skip to content