bip-logo

Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Dębowa Łąka informuje o pozytywnej weryfikacji wniosku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 070616C w miejscowości Małe Pułkowo w km od 0+000 do km 0+990” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Złożony wniosek zajął wysokie 21 miejsce na blisko 200 złożonych wniosków w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Szacunkowa wartość projektu : 1 507 679,13 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania : 753 839,00 zł. Planowany termin realizacji zadania : 04.2020 – 09.2020.

Symboliczny voucher
Symboliczny voucher

Lista realizacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej FDS)

Skip to content