bip-logo

Gmina uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kurkocin

Szanowni Państwo. W ramach pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Gmina Dębowa Łąka złożyła 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę : 6 650 000,00 zł Wnioski złożone zostały na realizację następujących zadań :  

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody polegająca na : „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie gm. Dębowa Łąka – Etap II.

2. Modernizacja dróg polegająca na : „Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin”.

3.Modernizacja drogi polegająca na – „Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Wielkie Pułkowo”.

Ogłoszone w dniu dzisiejszym wyniki naboru potwierdziły uzyskanie dofinansowanie na jedno zadanie tj. : Modernizacja dróg polegająca na : „Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37 cz. w miejscowości Kurkocin”. Kwota dofinansowania wynosi : 2 375 000,00 zł. Przewidywana wartość inwestycji : 2 500 000,00 zł. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę drogi o łącznej długości około 2,5 km, polegającą na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4 do 5 metrów, składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 5 cm ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego – warstwa o grubości 25 cm. W pasie dróg zostaną wykonane utwardzone pobocza, zjazdy, oznakowanie, elementy bezpieczeństwa oraz naprawiony zostanie przepust. W chwili obecnej trwają prace geodezyjne, następnie przygotowana zostanie dokumentacja projektowa. Przewidywany okres realizacji inwestycji do 12 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.

Tablica informacyjna
Skip to content