bip-logo

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

     Informujemy, że w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  w Urzędzie Gminy w Dębowej Łące został uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

     Celem Programu “Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez  dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła bądź poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych.

W punkcie konsultacyjno – informacyjnym  Programu Czyste Powietrze:

  • dowiesz się o zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
  • znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
  • sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
  • uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,
  • złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
  • uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt konsultacyjno – informacyjny  przyjmuje interesantów w biurze nr 9.

Osobą odpowiedzialną za działania związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Dębowa Łąka jest Michał Zasadowski.

Skip to content