bip-logo

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Logo Granty PPGR

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu przekazywania sprzętu komputerowego w ramach programu – „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Łącznie na obszarze Gminy Dębowa Łąka pozytywnie zakwalifikowanych zostało 69 wnioskodawców, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego.

Odbiór sprzętu poprzedzony zostanie zawarciem umowy z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem ( jeżeli w dniu przekazania sprzętu osiągnął wiek pełnoletni ) oraz podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego.

Z uwagi na dużą ilość sprzętu, a także konieczność dopełnienia wszelkich formalności związanych z przekazaniem sprzętu, będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie z Beneficjentami ostatecznymi w celu umówienia konkretnej daty przekazania sprzętu ( przekazanie sprzętu zostanie podzielone na kilka dni ). Każdy z przekazywanych laptopów jest taki sam a kolejność przekazywania sprzętu jest losowa.

Skip to content