bip-logo

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Szanowni Państwo. Gmina Dębowa Łąka informuje, iż wniosek złożony w ramach : „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, został zaakceptowany przez organizatora konkursu. Wnioskowana przez tut. Gminę kwota 3500,00 zł brutto na zakup 1 szt. laptopa została zmniejszona do kwoty 2500,00 zł brutto przez organizatora naboru. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, dofinansowaniem objętych zostanie 69 dzieci i młodzieży z terenu Gminy. W chwili obecnej tut. samorząd oczekuje na podpisanie umowy z organizatorem naboru. Więcej informacji zostanie przekazanych po podpisaniu umowy.

Skip to content