bip-logo

Granty PPGR – zaktualizuj swój wniosek

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Dębowa Łąka, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców ( rodziców/opiekunów prawnych, uczniów, ubiegających się o sprzęt komputerowy oraz osoby pełnoletnie), które złożyły oświadczenia we własnym imieniu o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia do których nie dołączono potwierdzenia pracy w PGR ( w chwili składania wniosku był to wymóg nieobligatoryjny, którego Gmina nie mogła wymagać, zgodnie z regulaminem konkursu ), wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia osoby spokrewnionej z danym uczniem w linii prostej ( rodzica, dziadka, pradziadka ) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i że zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Dokumentem potwierdzającym fakt zatrudnienia jest m.in. :

– zaświadczenie o zatrudnienie w PPGR;

– świadectwo pracy z PPGR ;

– legitymacje służbowe ;

– dokumenty pochodzące z ZUZ dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR ;

– starego typu dowody osobiste w których znajduje się miejsce pracy

Jeżeli posiadacie Państwo również dokument potwierdzający pokrewieństwo np. akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, również prosimy o ich dostarczenie.

Jeden z wyżej wymienionych dokumentów należy złożyć w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Gminy Dębowa Łąka, Dębowa Łąka 38, 87-207 Dębowa Łąka ( ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19 w tym przypadki zachorowań wśród pracowników Urzędu, punkt podawczy znajduje się na parterze Urzędu po wcześniejszym kontakcie przez zamontowany przy drzwiach domofon z sekretariatem ) lub w postacie elektronicznej poprzez przesłanie skanu na adres : sekretariat@ugdl.pl ( ze względu na okoliczności jest to preferowany sposób dostarczenia ). Dokumenty należy dostarczyć w terminie do dnia 09.12.2021r. ( ze względu na konieczności sprawdzenia, przygotowania zbiorczego i dostarczenia zweryfikowanych danych do organizatora konkursu, termin nie zostanie wydłużony ). W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu : 56 688 49 18 lub 56 688 49 14.

Wraz z potwierdzeniem prosimy o dostarczenie oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej informacji.

Informujemy, że za realizację konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany dokumentacji konkursowej.

Skip to content