bip-logo

Informacja dot. preferencyjnego zakupu paliwa stałego

Urząd Gminy w Dębowej Łące informuje, że odpowiedź o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych będzie przekazywana telefonicznie przez pracownika urzędu lub za pomocą SMS. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy telefonicznie ani drogą SMS informacji na jaki nr konta należy wpłacić należność za zakupiony węgiel kamienny. Wszelkie informacje dotyczące płatności będą udzielane osobiście w pokoju nr 12 (księgowość).

Skip to content