bip-logo

Informacja dot. zgłaszania zwierząt bezdomnych

Przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach możliwe jest:
a) pod adresem: Urząd Gminy w Dębowej Łące, Dębowa Łąka 38, 87-207 Dębowa Łąka, pokój nr. 10

tel.: 56 688 49 18 – w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:15 do godz. 15:15;
b) na Komendę Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie – wyłącznie po godzinach pracy urzędu i w dni wolne od
pracy.
Przy zgłoszeniu należy podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz podać dane do kontaktu, które
mogą być pomocne w prowadzonej procedurze wyłapania zwierzęcia.

Link do strony schroniska z którym współpracuje Gmina Dębowa Łąka:  http://www.reksio.cdmedia.pl/

Skip to content