bip-logo

Informacja Kierownika SPZOZ w Dębowej Łące

W SPZOZw Dębowej Łące w POZ przyjmuje dwóch lekarzy, lekarz ogólny oraz lekarz specjalizacji rodzinnej.

Lekarz specjalizacji rodzinnej  zajmuje się diagnozowaniem i kompleksowym leczeniem wszystkich członków rodziny. Głównym zadaniem lekarza rodzinnego jest opieka medyczna zarówno nad dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Jego zadaniem jest także profilaktyka chorób i promowanie zdrowego trybu życia. Lekarz medycyny rodzinnej może udzielać porad w przychodni, porad telefonicznych oraz odwiedzać pacjentów podczas wizyt domowych.

W odróżnieniu od innych specjalistów ocenia pacjenta całościowo i bierze pod uwagę w ocenie jego stanu zdrowia jego otoczenie i rodzinę. Posiada on wiedzę na temat chorób wewnętrznych, pediatrii, dermatologii, neurologii, okulistyki, ginekologii czy psychiatrii.

Lekarz ogólny to obecnie również częste określenie lekarza świadczącego usługi w zakresie lekarskim podstawowym, który nie posiada specjalizacji z medycyny rodzinnej.  Lekarz ogólny  może udzielać porad w przychodni, porad telefonicznych oraz odwiedzać pacjentów podczas wizyt domowych.

Świadczenia w POZ

Zakres świadczeń opieki  POZ : świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

            Od lekarza POZ pacjenci otrzymują:

 • poradę w warunkach ambulatoryjnych lub domowych (w przypadkach uzasadnionych medycznie),
 • poradę patronażową oraz badania bilansowe, w tym przesiewowe (dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia),
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
 • leczenie z zapewnieniem diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej (EKG, RTG, USG),
 • szczepienia ochronne (obowiązkowe, zalecane),
 • skierowania do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne oraz na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
 • orzeczenia i zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • zlecenie na transport sanitarny (z podaniem kto zrealizuje przewóz).

Pielęgniarka POZ : świadczenia profilaktyczne, lecznicze, diagnostyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, co oznacza m.in.:

 • wizyty patronażowe w 3. i 4. miesiącu życia,
 • testy przesiewowe w 12. miesiącu życia oraz w wieku 2, 4 i 5 lat,
 • wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy POZ oraz pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, także w domu pacjenta.

            Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną.       Do jej obowiązków należą m.in.: – edukacja przedporodowa od 21. tygodnia ciąży do    terminu rozwiązania, -wizyty patronażowe do ukończenia przez niemowlę 2. miesiąca życia,      -pomoc kobietom po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych (od     wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej).

Skip to content