bip-logo

Informacja na temat dystrybucji jodku potasu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz poinformował, że liczba tabletek przekazana z Agencji Rezerw Strategicznych w sierpniu br. do kujawsko-pomorskiego – i zabezpieczona w magazynie wojewódzkim, magazynach powiatowych i gminnych – wynosi łącznie 3 115 860 sztuk.

Wojewoda zaznaczył, że tabletek z jodkiem potasu przekazanych do regionu jest więcej niż wynosi populacja naszego województwa – m.in. z powodu migracji osób, np. uczących się u nas, bądź przebywających w szpitalach. Dlatego, w razie konieczności będzie dostępna pula tabletek dodatkowych, gdyby samorząd wystąpił z takim wnioskiem.

Tabletki jodku potasu zostały już dostarczone do siedziby tut. Urzędu Gminy oraz zaplanowane zostały punkty dystrybucji z których tabletki będą wydawane, tylko w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Na terenie Gminy Dębowa Łąka punktami odbioru tabletek będą : SP ZOZ Dębowa Łąka nr budynku 13, Ośrodek Zdrowia w Małym Pułkowie nr budynku 39, świetlica wiejska w Kurkocinie nr budynku 85. Punkty zostaną uruchomione 𝐭𝐲𝐥𝐤𝐨 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐩𝐚𝐝𝐤𝐮 wystąpienia zagrożenia. Obecnie wskazane punkty nie udzielają informacji i nie wydają tabletek jodku potasu!

Wojewódzki konsultant w dziedzinie endokrynologii Profesor Roman Junik zwrócił uwagę, że 𝐧𝐢𝐞 𝐦𝐚 𝐮𝐳𝐚𝐬𝐚𝐝𝐧𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐰𝐞𝐧𝐜𝐲𝐣𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐣𝐨𝐝𝐤𝐮 𝐩𝐨𝐭𝐚𝐬𝐮 ‼️ Profilaktyczne przyjmowanie tego środka, na własną rękę, jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

„Jeżeli chodzi o podanie jodku potasu, największy sens ma przyjęcie go 24 godziny przed dojściem fali radioaktywnej. Najpóźniej – do 2 godzin po pojawieniu się skażenia. Maksimum – to 8 godzin po pojawieniu się skażenia”.

Jak informuje w swoim komunikacie MSWiA, obecnie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował

Wskazówki dot. przyjmowania tabletek z jodem
Wskazówki dot. przyjmowania tabletek z jodem
Wskazówki dot. przyjmowania tabletek z jodem
Wskazówki dot. przyjmowania tabletek z jodem
Skip to content