bip-logo

Informacja na temat naboru – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Szanowni Państwo. Informujemy, że w dniu 26.04.2022r. podpisana została umowa pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Dębowa Łąka na powierzenie grantu nr 1732/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W ramach projektu zakupione zostanie 69 szt. laptopów o łącznej wartości 172 500,00 zł brutto ( budżet wyznaczony przez organizatora naboru ) dla uczniów którzy spełnili kryteria na etapie wcześniejszej weryfikacji.

Zgodnie z podpisaną umową projekt zrealizowany musi zostać w okresie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Planowany termin dostarczenia sprzętu do odbiorców końcowych to początek roku szkolnego 2022/2023. Gmina Dębowa Łąka po otrzymaniu środków ( w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy ), przystąpi do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Plakat
Skip to content