bip-logo

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

   

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r., od dnia 6 maja 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 13,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Skip to content