bip-logo

 Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące ogłasza nabór na stanowisko księgowej/ego w SPZOZ

1. Stanowisko pracy : główny księgowy ( samodzielny księgowy )

2. Czas pracy : 1/3 etatu

3. Zakres obowiązków :

– obsługa programu księgowego oraz kadrowo-płacowego

– sporządzanie list wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji ZUS

– przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym

– dekretowanie i księgowanie dokumentów kosztowych oraz przychodów

– księgowanie wyciągów bankowych oraz raportu kasowego

– prowadzenie ewidencji ŚT

-sporządzanie deklaracji podatkowych

– sporządzanie sprawozdań GUS

– sporządzanie sprawozdań do Urzędu Gminy

-sporządzanie sprawozdań do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

– sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

– inne czynności zlecone przez przełożonego

4. Zakres odpowiedzialności : określona przepisami szczegółowymi

5. Zakres uprawnień : wynikające z wykonywania zakresu zadań

6. Wymagane dokumenty:

            – życiorys/CV

            – kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie wykształcenia,

            – kopie dokumentów potwierdzających spełnianie w zakresie doświadczenia                                zawodowego/stażu pracy,

            – kopia dokumentu tożsamości,

7. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych :

– termin : do 23.01.2023r

– sposób składania dokumentów aplikacyjnych : osobiście lub listem poleconym

– miejsce : SPZOZ  Dębowa  Łąka 13,   87-207  Dębowa Łąka  lub  Urząd Gminy Dębowa Łąka, sekretariat.

9. Dodatkowe informacje : kontakt w sprawie naboru z Kierownikiem SPZOZu, tel. 56 688 91 99 lub 530 022 630.

Skip to content