bip-logo

Kolejna dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”

Gmina Dębowa Łąka informuje o podpisaniu w dniu 17.07.2020r. umowy pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach”. Całkowita wartość zadania wynosi : 3 167 110,68 zł brutto.

Fot. Szymon Zdziebo/tarantoga.pl dla UMWK-P.
Fot. Szymon Zdziebo/tarantoga.pl dla UMWK-P.
Skip to content